release date:

June 11, 2010

share:

صوت ساكن في طاسة مخي ديمة عابدني، هو يحكم فيا شقلك?? يقلي ابعد على الشيطان متقربش النساء، متحكيش معاهم متخلهمش يمسوك يزنزوك ابعد على الشيطان منجمش نقلوا لا، منجمش نكذب عليه... يلزمني نقتل، نذبح، نززر، نستفعل بش نتفرهد مناش؟ متصاور إلي فايضة في مخي... أما تصاور؟ ...دمومات سايلة تقبقب... وديان تغلي هايجة حاملة عايمة... يلزمني نقتل...

Subsequent Speshe(s) (2010)

All music is composed, designed, Performed and produced by Heny Maatar aka Fusam.